Harmonie pro život - proč?

V životě člověka někdy nastane okamžik, kdy si začne uvědomovat, že prostředí ve kterém žije, přestává rezonovat s jeho potřebami, s jeho představou naplnění a štěstí a to ať je orientované materiálně, nebo nábožensky.

Problém materiální a konzumní společnosti spočívá v tom, že štěstí člověka je měřeno jeho movitým majetkem, penězi a osobní mocí. V takové společnosti však nikdy nemůžeme dosáhnout uspokojení a být tak šťastní s tím, co máme, protože vždy můžeme mít ještě víc. Materiální společnost také má tu vlastnost, že připoutává každého člověka k sobě strachem, že když neuděláte to, či ono, nebudete moci dosáhnout na možnost tyto materiální statky mít. Každý člověk se pak stává na takovém systému naprosto závislý, svázaný, regulovaný a ochočený v každé své činnosti. Permanentním strachem je dotlačen do věcí, které by přirozeně nikdy nedělal a duchovní stránka jeho osobnosti postupně zakrňuje tak, že si ji časem ani neuvědomuje. Jestliže systém takhle funguje řadu generací, spirála úpadku duchovní stránky lidí padá neskutečně hluboko. Duchovně zakrněná osobnost je ideální pro manipulaci a zneužití.

Vedle materiální společnosti máme v současném světě společnosti, ovládané náboženstvím (křesťanství, islám atd.). Tyto společnosti se zaštiťují „nálepkou“ orientace na duchovní stránku a rozvoj člověka. Ve skutečnosti tato náboženství již dávno opustila své duchovní kořeny a nemají s „duchovnem“ mnoho společného a v konečném důsledku pro člověka, se od materiálně a konzumně zaměřeného světa moc neliší. (Proto ve většině zemí dokážou tyto dva systémy dobře fungovat v dokonalé symbióze.) Za stejným účelem, jako v předešlém případě, jsou zde lidé ovládáni pomocí zákazů, příkazů a dogmat, motivováni strachem, že při jejich nedodržení bude následovat trest. Jaksi automaticky se počítá s tím, že každý člověk je špatný a je nutné ho vychovávat. I pro náboženství platí, že duchovně zakrněná osobnost, je ideální pro manipulaci a zneužití.

Duchovní stránka člověka, která je nedílnou součástí každé bytosti (jak já ji vnímám), je založená na vnímání jemněhomotných energií. Tyto energie rezonují s jednotlivými energetickými těly člověka a dávají každému možnost propojit se se svým „vyšším já“. Toto spojení přináší řadu informací a vjemů, které dovolí odpoutat se od všudypřítomného strachu a vydat se na vlastní cestu poznání a šťastného bytí.

Síla myšlenky dokáže proměnit život člověka od základů, včetně jeho vnímání jeho samého i svého okolí.

Uvidí věci v jiných, širších souvislostech. Dokáže se na sebe podívat jinýma očima, s jiným měřítkem hodnot. Dokáže odhalit všeobjímající manipulaci, uměle vytvořenou realitu konzumního světa, nebo náboženských dogmat, v každém případě ale mocenských struktur a na ně navázaných (v podstatě) všemocných hromadných sdělovacích prostředků.

Jeden z možných způsobů (zdaleka ne jediný) rozvoje duchovní stránky člověka prostřednictvím vnímání jemněhmotné energie je systém čaker. Je to velmi důležitý energetický systém každé bytosti, který propojuje působení jemněhmotných energií s konkrétními orgány a konkrétními funkcemi těla člověka stejně jako s jeho duchovními stránkami. Jestliže čakry fungují správně, nejsou zablokované či disharmonické, pak je to ta nejlepší prevence proti všem chorobám a všemu trápení, které i po psychické stránce může člověka potkat.

Harmonizace čaker znamená harmonizace člověka – se sebou samým, s jinými lidmi, s přírodou, se Zemí, s univerzem a všemi silami, které se v univerzu nacházejí.

Není to snadná cesta, ale stojí za to. Proto se budeme snažit, aby zde na těchto stránkách bylo vše potřebné, co pro ni budete potřebovat ……..

Milan Jančařík