Výklad symbolu Caduceus

Výklad symbolu Caduceus

                                         Caduceus4

                         (Hermova hůl)

                                       13.02.2011

                                 Mike Adams

 Tajemné symboly prozrazují temné působení západní medicíny

Ve vztahu k západní medicíně nalézáme symbol Caduceus: jde o okřídlenou hůl, kterou obtáčí dva hadi. Najdete jej jako heraldickou ozdobu nad lékařskými texty, v certifikátech lékařských škol, na medicínských webových stránkách a dokonce i v nemocnicích a na lékařských budovách.
Co však tento symbol přesně znamená? Rozhodl jsem se provést menší průzkum, který by odhalil některá fakta.
Ukazuje se, že Caduceus se říkalo holi, kterou nosil řecký bůh Hermes, známý jako posel bohů, ale také jako ochránce podvodníků, gamblerů a zlodějů. Je také především známý jako průvodce ke smrti.
Ve Wikipedii se uvádí, že název hole Caduceus je převzat z řeckého slova kerukeion, znamenající „oznamovatelova hůlka“ – neboli hůl veřejného hlasatele. Má vztah ke slovům kerux a kerusso, která se týkají někoho, kdo oznamuje informace veřejnosti.
Podle biblických pramenů má symbol dvou hadů ovinutých kolem hole význam zla a podvodu. O těchto dvou hadech a holi existuje řecký mýtus, popisující Tiresia, který našel kopulující dva hady a samici ubil k smrti svou holí.
Od těch dob tu máme hůl, kterou nosil řecký bůh Hermes – ochránce lhářů a zlodějů (a který rovněž provází na cestě ke smrti), která je symbolem toho, kdo oznamuje informace veřejnosti a je obtočena dvěma hady symbolizujícími zlo a svázanou s dalším řeckým mýtem o ubití hadí samice.
A nyní je symbolem moderní západní medicíny.

Zlo západní medicíny odhaleno

Souvislost se samicí ubitou k smrti se jeví jako obzvláště významná, když vezmeme v úvahu, jak náš systém medicíny, kde dominují muži nahlíží už na ženskou fyziologii jako na chorobu (těhotenství, menstruace, atd). V mnoha ohledech je na ženy nahlíženo jako na zvířata: počínaje nekonečným screeningem rakoviny prsu a konče povinným očkováním. Ženské orgány jsou považovány za neužitečné nebo nemoc způsobující (viz časté odnímání dělohy).

To že dva hadi jsou ovinuti kolem hole symbolizující veřejné vyhlašování, muže být indikací, že účelem hole je oznamovat něco zlého (tímto způsobem je také propagována západní medicína). A mýtický nositel této hole je navíc i ochráncem lhářů a zlodějů (že by propagátoři a producenti léků?)
Jakmile jednou porozumíte této symbolice, stane se pro vás zřejmým, že tento nápadný symbol západní medicíny nebyl vybrán náhodně: nese sebou mocné podvědomé poselství velice podobné symbolům tajných společenství, použitých na dolarové bankovce (např. vševidoucí oko plovoucí nad pyramidou, které je možné rozlišit na jejím pozadí). Dalo by se tedy tvrdit, že všudypřítomnost tohoto symbolu na důležitých dokumentech a v textech lékařských škol, dává lékaře do spojitosti se zlem a smrtí.
Jakmile jednou dobrosrdeční mladí lékaři ukončí svá studia, dostanou k dispozici smrtící nástroje, aby s nimi „léčili“ pacienty: jedy pro chemoterapii, toxická léčiva, skalpely a ozařovací zařízení. Odnímají ženám prsy a nazývají to „prevencí nádorů“. Malým dětem otravují mozek a říkají tomu „léčení“. Poškozují a ničí důležité orgány jako je srdce, játra, ledviny a mozek – někdy i s použitím nucené léčby chemoterapií s pomocí ozbrojeného nátlaku (jako se tomu stalo např. v medializovaném případu Daniela Hausera).
A po celý ten čas sedí ve svých ordinacích s tucty diplomů na stěnách, z nichž mnohé na sobě mají symbol Cauceus, vtiskující myšlenky o smrtícím působení moderní medicíny.

Skutečný symbol zdraví a uzdravování

Nechci zde předstírat, že bych byl expertem na tajné spolky nebo skryté symboly, či snad že bych věřil všemu, co jsem četl na toto téma, ale není žádných pochyb, že symboly jsou hlavní složkou mocných institucí tohoto světa. Výběr těchto symbolů hodně napovídá o skrytých působeních v pozadí takových institucí. A instituce zastřešující západní medicínu je symbolizována znakem Caduceus – holí ovinutou dvěma hady, kterou držíval v ruce ochránce lhářů a zlodějů. Hůl, která byla použita k zabití jednoho z hadů, slouží jako symbol pro přinášení informací veřejnosti.

Nevidíte na tom něco víc než poněkud zvláštního?


Kdyby bylo na mě, abych vytvořil symbol zdraví, byla by to snadná volba: zářící slunce a svazek léčivých rostlin. Matka příroda. Řeka, pramen, hora. Bylo by to něco z těchto věcí. Určitě by ale základem bylo slunce.

Moderní medicína si však zvolila odlišný symbol, který má reprezentovat její skutečné působení.
Zapomeňte na televizní reklamy, tisková oznámení a dezinformace pocházející od producentů léků a konvenčních lékařů. Skutečné působení moderní medicíny je jasně zakódováno do jejího základního symbolu: je to SMRT.
Moderní medicína je tím, co Dr. Gabriel Cousens výstižně nazývá „kultura smrti.“ A má pravdu: celý systém s konečnou platností přináší smrt a nikoliv zdraví. Jeho nástroje jsou jedovaté, jeho cílem je eliminovat znalosti o přírodních léčebných prostředcích a jeho hlavní symbol patřil i šiřiteli zla a ochránci lhářů.

Co by jen mohlo více odpovídat selhávající instituci, kterou je moderní medicína?

(Přeloženo z http://www.naturalnews.com/z026504_medicine_Caduceus_western_medicine.html)

Tagy:
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.